×

Warunki ogólne.

 1. Bony podarunkowe są wydawane przez firmę SEJFY.PL zwaną dalej Wydawcą, prowadzącą sklep stacjonarny i internetowy sejfy.pl.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Użytkownika w sieci salonów sejfy.pl oraz przez infolinię pod numerem telefonu 22 620 02 07.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
 4. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w salonach Wydawcy lub poprzez infolinię.
 5. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 6. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie podanym na bonie podarunkowym.
 7. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem podanym na bonie podarunkowym, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 8. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do bonu towarowego może być wydawany na życzenie klienta dokument KP. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.

Realizacja Bonu Podarunkowego.

 1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary z oferty w sklepie internetowym lub sieci salonów Wydawcy.
 2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
 3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w salonach sieci Wydawcy gotówką albo poprzez Internet na wskazany rachunek dostępnymi metodami płatności.
 4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
 5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
 6. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
 7. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.

Reklamacje i zwroty.

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie sklepu internetowego sejfy.pl.
 2. Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Bonów zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie sklepu internetowego sejfy.pl.
 3. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Bonem zasila Konto Użytkownika i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Bonu.

Postanowienia końcowe.

 1. Kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.