×

Przechowywanie wartości:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 września 2010 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne
(Dz. U. z dnia 9 września 2010r.)

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2016 r.

Przechowywanie dokumentów:

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych

ZARZĄDZENIE Nr 57/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego

ZARZĄDZENIE Nr 46/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 grudnia 2013 r.
w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych

Przechowywanie broni:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 18 czerwca 2015 r..
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 11 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji