×

Przed wyborem sejfu warto się zastanowić, co zamierzasz w nim przechowywać: gotówkę, dokumenty, sprzęt komputerowy, a może broń? Oczywiście duże znaczenie ma rodzaj sejfu i jego wielkość, ale jednym z najważniejszych elementów decydujących o wyborze powinna być klasa odporności na włamanie, nadawana sejfom oraz innym urządzeniom służącym do deponowania wartości, zgodnie z odpowiednimi normami. Podstawową normą, na podstawie której wydawane są certyfikaty na urządzenia do zabezpieczania wartości jest europejska norma PN-EN 1143-1.

Dla sejfów stopień odporności na włamanie jest określany w klasach od 0 do VIII według norm europejskich PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2 oraz w klasach S1 i S2 zgodnie z normą PN-EN 14450. Wybór odpowiedniej klasy odporności na włamanie jest bardzo istotny nie tylko ze względu na ochronę zawartości sejfu, ale również jej ubezpieczenie. Zawartość sejfu zostanie ubezpieczona na odpowiednią kwotę tylko wtedy, gdy sejf będzie oznaczony odpowiednią klasą. Warto również wiedzieć, że wartość ubezpieczenia deponowanych w sejfie wartości (dokumenty, gotówka, sprzęt elektroniczny i inne cenne rzeczy) każdorazowo powinna być indywidualnie ustalana z wybranym ubezpieczycielem. Ponadto w przypadku, gdy zdecydujesz się na dodatkowe uzbrojenie sejfu w Elektroniczny System Nadzoru Sejfów (ESNS), znacznie podnoszący poziom ochrony i bezpieczeństwa, składka ubezpieczenia będzie niższa.

Poniżej przedstawiamy poszczególne klasy odporności na włamanie oraz dopuszczalny limit przechowywanych wartości w każdej z klas według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010r.) z późniejszymi zmianami.

Stan prawny na dzień 01-02-2023

Klasa odporności na włamanie

Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych stale w urządzeniach niezabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu

Limit przechowywanych wartości w PLN

S1

Według normy

PN-EN 14450

0,1 jednostki obliczeniowej* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków) - patrz tablica nr 1 wymienionego wyżej Rozporządzenia; ponadto urządzenia w klasie S1 i wyższych spełniają wymagania do przechowywania broni wg Rozporządzenia MSWiA z 16.09.2014. 

ok. 77 768

S2

0,2 jednostki obliczeniowej* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)

ok. 155 536

0/D-0

Według normy

PN-EN 1143-1

lub PN-EN 1143-2

0,5 jednostki obliczeniowej* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)

ok. 388 840

I/D-I

1,0 jednostka obliczeniowa* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)

ok. 777 680

II/D-II, N-II

1,5 jednostki obliczeniowej* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków

ok. 1 166 520

III/D-III, N-III

3 jednostki obliczeniowe* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)

ok. 2 333 041

IV/D-IV, N-IV

5 jednostek obliczeniowych* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)

ok. 3 888 402

V/D-V, N-V

8 jednostek obliczeniowych* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)

ok. 6 221 443

VI/N-VI

12 jednostek obliczeniowych* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)

ok. 9 332 164

VII/N-VII

16 jednostek obliczeniowych* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)

ok. 12 442 886

VIII/N-VIII

20 jednostek obliczeniowych* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)

ok. 15 553 608

* Jednostka obliczeniowa to jednostka określająca wartość limitu wynoszącą 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Według danych na dzień 10.11.2022 wynosi ona 6 480,67 zł x 120 = 777 680,40 zł.