Bezpieczeństwo w farmacji (sejfy na leki, narkotyki)

Sejf w aptece i placówce medycznej

Dla zdecydowanej większości osób sejf kojarzy się z miejscem bezpiecznego przechowywania gotówki, cennych rzeczy, dokumentów poufnych lub broni. Tymczasem okazuje się, że sejf lub szafa pancerna powinny znaleźć się również aptece, placówce medycznej lub punkcie prowadzącym hurtową sprzedaż leków.  Jakie leki i substancje należy zatem przetrzymywać w sejfach, aby nie dostały się w ręce osób niepowołanych?

Bezpieczeństwo w farmacji jest tematem niezwykle istotnym. Leki zostały stworzone po to, aby wspomóc proces dochodzenia do zdrowia. Niektóre z nich wymagają jednak zachowania szczególnych środków ostrożności. Odpowiednio podane przed upływem terminu ich ważności oraz  we właściwej dawce leczą, jednak w rękach osób niepowołanych mogą stanowić zagrożenie, do śmiertelnego włącznie, a zdrowie i życie są przecież bezcenne. W takim kontekście przestaje dziwić fakt, że niektóre leki i substancje powinny znaleźć w specjalnych sejfach i kasach pancernych. Mówią o tym rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków przechowywania przez apteki środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz warunków przechowywania i wydawania z aptek preparatów zawierających te środki lub substancje.

Leki przeterminowane i narkotyki

Leki przeterminowane, sfałszowane lub zepsute, zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R nie mogą tak po prostu leżeć sobie w szufladzie. Farmaceutyki tego typu powinny znaleźć się w specjalnym wydzielonym pomieszczeniu, po uprzednim umieszczeniu ich w pojemnikach zbiorczych opisanych jako „Do zniszczenia”. W przypadku, gdy apteka, placówka medyczna lub punkt prowadzący hurtową sprzedaż leków nie posiada takich pomieszczeń, wspomniane wyżej farmaceutyki należy przetrzymywać w zamykanych metalowych szafach, w pomieszczeniach magazynowych. Jeszcze większe obostrzenia dotyczą przechowywania  środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1, ich mieszanin lub produktów leczniczych. Narkotyki powinny być przechowywane w sejfach lub metalowych szafach przymocowanych trwale do ściany lub podłogi. Co więcej, apteka sprzedająca farmaceutyki tego typu musi dodatkowo prowadzić ewidencję przychodu i rozchodu narkotyków, zatwierdzaną przez właściwego inspektora farmaceutycznego w danym województwie.

Szafy i sejfy na farmaceutyki 

Jakie wymagania musi spełniać sejf lub metalowa szafa, w których maja być przechowywane leki przeterminowane lub narkotyki?  Rozporządzenie Ministra Zdrowia  tego nie określa, ale najczęściej wykorzystuje się szafy i sejfy o trzech najniższych klasach odporności na włamanie: S1, S2 oraz I. W razie potrzeby każdy sejf można dodatkowo uzbroić w Elektroniczny System Nadzoru Sejfów (ESNS), umożliwiający monitoring sejfu i jego otoczenia przez całą dobę. Warto również zwrócić uwagę na atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, który jest gwarancją wysokiego poziomu ochrony i bezpieczeństwa złożonej w sejfie lub metalowej szafie zawartości, w tym przypadku – leków przeterminowanych, a także środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R.


Sejfy do aptek i placówek medycznych

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz